Conference Chairman

Shijian Yuan, Harbin Institute of Technology, China


Steering Committee

Ken-ichi Manabe,Tokyo Metropolitan Univ., Japan
Shijian Yuan,Harbin Institute of Technology, China
Heon-Young Kim, Kangwon National Univ., Korea
Yeong-Maw Hwang, National Sun Yat-Sen Uni.,Taiwan
Yukihisa Kuriyama, The Univ. of Tokyo, JapanScientific Committee

Jun Chen , Shanghai Jiaotong Univ., China
Fuh-Kuo Chen, National Taiwan Univ., Taiwan
Sadakatsu Fuchizawa, Utsunomiya Univ., Japan
Huiwen Hu, National Pingtung Univ. of Sciences and Technology, Taiwan
Haomin Jiang, Baosteel Group Corp., China
Kazuaki Katou, Sango Co. , Japan
Gyo Sung Kim, POSCO, Korea
Hyung-seop Kim, POSTECH, Korea
Yoon-Kyu Kim, Hyundai Steel, Korea
Young-Suk Kim, Kyungpook National Univ., Korea
Takashi Kuboki, The Univ. of Electro-Communications, Japan
Lihui Lang, Beihang Univ., China
Myoung-Gyu Lee, Korea Univ., Korea
Young-Seon Lee, Korea Institute of Materials Science, Korea
Gang Liu, Harbin Institute of Technology, China
Rendong Liu,  Anshan Iron& Steel Group Corp., China
Xin lu, China Society of Technology for Plasticity, China
Ninshu Ma, JSOL Co., Osaka Univ., Japan
Masaaki Mizumura, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., Japan
Younghoon Moon, Pusan National Univ., Korea
Atsushi Shirayori, Utsunomiya Univ., Japan
Noah Utsumi, Saitama Univ., Japan
Wencai Xie, FAW Group Corp., China
Yoshinori Yoshida, Gifu Univ., Japan
Mei Zhan, Northwestern Polytechnic Univ., China
Shengdun Zhao, Xi’an Jiaotong Univ., China

Organizing Committee

Gang Liu (Chairman), Harbin Institute of Technology
Zhubin He, Harbin Institute of Technology
Wei Liu, Harbin Institute of Technology
Jun Zhang, State Key Laboratory of Metal Extrusion and Forging Equipment Technology
Qi Zhang, Xi’an Jiaotong Univ.


Organized by

Harbin Institute of Technology, China
National Key Laboratory for Precision Hot Processing of Metals, China
Xi’an Jiaotong University, China
China Society for Technology of  Plasticity
State Key Laboratory of Metal Extrusion and Forging Equipment Technology, China

Co-Organized by

 Japan Society for Technology of Plasticity
 Korean Society for Technology of Plasticity
 Taiwan Society for Technology of Plasticity


Copyright © 2010-2011 hydro-forming.com by Harbin Institute of Technology contact us at syuan@hit.edu.cn All rights reserved.